انگلیسی
شنبه ٢٨ مهر ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

دکتر محمد صدقیان                           

مرتبه علمی: استادیار پایه 11

پست الکترونیکی : drmsadvet@yahoo.com

 

Home

استاديار  بخش انگل شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر


عضويت در مجامع و انجمن هاي علمي :

سازمان نظام دامپزشکي

- انجمن انگل شناسي ايران

- انجمن زيست شناسي ايران


زمينه هاي موردعلاقه تحقيقاتي:

اکولوژي و اپيدميولوژي انگل ها

بيماريهاي انگلي مشترک انسان و دام

- ايمونولوژي انگل ها

طب سنتي و روشهاي سبز در مبارزه با انگل ها

تاکسونومي و تعيين انگل هاي مرزبوم ايران

بيماريهاي انگلي در حيات وحش


 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.