انگلیسی
جمعه ٢٩ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

دکتر محمد صدقیان                           

مرتبه علمی: استادیار پایه 11

پست الکترونیکی : drmsadvet@yahoo.com

 

سوابق تحصیلی

سوابق تحصيلي (مقطع تحصيلي، رشته تحصيلي، نام دانشگاه، شهر، کشور، تاريخ فارغ التحصيلي) :
 

دكتري تخصصي (PhD) در انگل شناسي ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم وتحقيقات تهران-1386

دكتري حرفه اي دامپزشكي (DVM)٬ دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز-1380


عنوان پايان نامه / رساله و نام استاد راهنما( عضو هيات علمي دانشگاه/ موسسه):

دكتري حرفه اي:

بررسي فراواني سستودهاي روده اي گوسفندان کشتاري در کشتارگاه صنعتي تبريز- دكتر رسول جمالي(دانشگاه علوم پزشکي تبريز)

 دکتري تخصصی :

بررسي اکولوژي کنه اي آلوده کننده نشخوارکنندگان اهلي کوچک در استان آذربايجانشرقي-  دکتر صادق رهبري (دانشگاه تهران)

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.