انگلیسی
جمعه ٢٩ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

دکتر محمد صدقیان                           

مرتبه علمی: استادیار پایه 11

پست الکترونیکی : drmsadvet@yahoo.com

 

تحقیق و پژوهش

هدايت پروژه ها (کارشناسي)، پايان نامه ها( کارشناسي ارشد) و رساله هاي(دکتري) دانشجويي:

راهنمايي پايان نامه هاي دکتراي حرفه اي و کارشناسي ارشد: 17 پايان نامه

مشاوره پايان نامه هاي دکتراي حرفه اي و کارشناسي ارشد: 11 پايان نامه

 

راهنمايي پروژه هاي کارشناسي: 56 پروژه

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.