انگلیسی
جمعه ٢٩ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

دکتر محمد صدقیان                           

مرتبه علمی: استادیار پایه 11

پست الکترونیکی : drmsadvet@yahoo.com

 

دروس آموزشی

انگل شناسی کرمهای گرد (1) 

انگل شناسی کرمهای پهن (2) 

انگل شناسی تک یاختگان (3) 

انگل شناسی بندپایان (4) 

ایمونولوژی و سرولوژی 

اپیدمیولوژی

زبان تخصصی دامپزشکی

بیماریهای زئونوتیک

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.